راه اندازی سایت انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان

به سایت انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان خوش آمدید.

در راستای تسهیل اطلاع رسانی و پیگیری مطالبات صنفی بر اساس مصوبه هیات مدیره انجمن؛ سایت انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان به نشانی https://guilan-mmt.ir/  راه اندازی شد.

You may also like...