کارگاه آموزشی اصول نسخه نویسی در بیماران روانپزشکی

⭕️⭕️صنف درمانگران اعتیاد استان گیلان برگزار می کند⭕️⭕️

✅کارگاه آموزشی اصول نسخه نویسی در بیماران روانپزشکی

✅تاریخ برگزاری پنجشنبه ۲۳آبان ماه

✅✅جهت ثبت نام با شماره
۰۹۳۹۶۹۷۸۲۵۷
تماس بگیرید.

You may also like...