هیات مدیره انجمن

 

دکتر رضا امیدی
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر داریوش مهرآیین
نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر محمد دوزنده نرگسی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر آرش اعصاری
خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر میترا عزیزالله زاده
عضو انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر سینا صادقی
عضو انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر سروش طایفی
عضو انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


دکتر فرزاد بنی جلالی
بازرس عضو انجمن صنفی کارفرمایی موسسین


 

 

 

گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره صنف درمانگران اعتیاد استان گیلان

 

این مجمع که با حضور ۱۷۷ نفر از موسسین مراکز سرپایی درمان اعتیاد استان در تاریخ پنج شنبه ۲۷ تیر ماه ۹۸ در تالار دیدار برگزار شد .

در ابتدای جلسه کلیپ تهیه شده توسط صنف درمانگران اعتیاد استان «درمان یک کابوس »به نمایش در آمد و در ادامه هیات رییسه توسط مجمع انتخاب (آقایان دکتر حق شناس، دکتر وردی زاد ،دکتر برشان ، دکتر لسانی ، دکتر ابراهیمی)و اداره جلسه به آنها سپرده شد .

سپس گزارش مالی توسط خزانه دار هیات مدیره آقای دکتر ابراهیمی ارائه شد.

در قسمت بعد رئیس هیات مدیره آقای دکتر مهر آیین گزارش عملکرد و دست آوردهای هیات مدیره را ارائه دادند

سپس بازرس هیات مدیره دکتر محمدی توضیحات خود را ارایه دادند

و در ادامه هیات رئیسه از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره دعوت نمود که برای اعلام برنامه هایشان به پشت تریبون بیایند و در نهایت انتخابات برگزار و نتیجه به شرح ذیل بود .

منتخبین :
۱.دکتر سینا صادقی
۲دکتر محمد دوزنده نرگسی
۳دکتر رضا امیدی
۴.دکتر داریوش مهر آیین
۵دکتر میترا عزیزالله زاده
۶.دکتر ارش اعصاری
۷.دکتر سروش طایفی

و آقایان دکترمحمدرضا حسین زاده و بهداد برزو هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند

همچنین دکتر فرزاد بنی جلالی به عنوان بازرس صنف و آقای دکتر سعید طالقانی بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در انتهای برنامه نیز از مهمانان با مراسم نهار پذیرایی شد.

مرور گزارش تصویری در سایت انجمن پزشکان عمومی رشت