صفحه‌ی اختصاصی برای اعضای انجمن

قابل توجه عضو محترم انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان

باتوجه به اجرای ایده‌ی ایجاد صفحه‌ی اختصاصی برای اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان سوء مصرف مواد استان گیلان خواهشمند است برای تکمیل و ارسال اطلاعات از طربق فرم زیر اقدام بفرمایید:

فرم ارسال اطلاعات

    You may also like...